Aerojournal cover illustration - Dewoitine vs BF109

Cover Illustration for Aerojournal Magazine. BF109 model by Wojciech "Kliment" Niewęgłowski. Textures, Dewoitine model, scene & illustration by Piotr Forkasiewicz.

Piotr forkasiewicz dewoitine 00
Piotr forkasiewicz dewoitine 02
Piotr forkasiewicz dewoitine 01
Piotr forkasiewicz dewoitine 04
Piotr forkasiewicz dewoitine 03