Matilda - History of War Magazine cover

Artwork for History of War Magazine - Tobruk. Hurricane model by Wojciech Niewęgłowski.

Piotr forkasiewicz matilda 00
Piotr forkasiewicz matilda 04
Piotr forkasiewicz matilda 03
Piotr forkasiewicz matilda 08
Piotr forkasiewicz matilda 06
Piotr forkasiewicz matilda 01
Piotr forkasiewicz matilda 02