El-Alamein Aerojournal Magazine cover

Cover Illustration for Aerojournal Magazine. Models by Adam Tooby and Wojciech "Kliment" Niewęgłowski.

Piotr forkasiewicz p40 00
Piotr forkasiewicz p40 01
Piotr forkasiewicz p40 04
Piotr forkasiewicz p40 02
Piotr forkasiewicz p40 03