Aerojournal - He111

Illustration for Aerojournal Magazine. Heinkel model by Wojciech Kliment Niewęgłowski. Scene, textures & illustration by Piotr Forkasiewicz.

Piotr forkasiewicz heinkelvsyaks 00
Piotr forkasiewicz heinkelvsyaks 04
Piotr forkasiewicz heinkelvsyaks 03
Piotr forkasiewicz heinkelvsyaks 02
Piotr forkasiewicz heinkelvsyaks 01