Battle of Britain combat

Another Battle of Britain cover. Model by Wojciech Niewegłowski & Marek Ryś.

Piotr forkasiewicz kent 00
Piotr forkasiewicz kent 01
Piotr forkasiewicz kent 05
Piotr forkasiewicz keypublishing
Piotr forkasiewicz kent 03
Piotr forkasiewicz kent 04
Piotr forkasiewicz kent 02